بازی تست تمرکز

ماوس را روی مربع قرمز نگه داشته و آن را حرکت دهید. سعی کنید مربع قرمز رنگ با دیواره سبز رنگ و مربع/مستطیل های آبی رنگ برخورد نکند.
اگر بتوانید بیشتر از 10  ثانیه از برخورد جلوگیری کنید، شما یک نابغه هستید!هر چند که افراد زیادی بالای این رکورد را زده اند.در صورت تکرار و تمرین رکورد خوبی را خواهید زد.

 

/ 0 نظر / 49 بازدید