سوال هوش تا کردن کاغذ

یک صفحه کاغذ را ۴۰ (چهل) بار تا می کنیم ، فرض کنید که ضخامت صفحه یک میلی متر باشد ، به نظر شما بعد از ۴۰ (چهل) بار تا کردن ضخامت آن چقدر می شود ؟ لطفاً یک رنج از اعداد بیان کنید .

(پاسخ را در نظرات بیان نمایید )


/ 0 نظر / 21 بازدید